Deze website heeft een informerend en dienstverlenend karakter. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van Boosty Group BV te Den Haag.

Copyright
Copyright © Boosty Group BV, Den Haag. Alle andere merken, geregistreerde merknamen en/of afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijk eigenaren.

Overige gegevens
Boosty Group BV staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer: 19465904 (KvK ’s Gravenhage).

Voor vragen over deze website kunt u terecht bij: info@boosty.nl